Kontakt

Mgr. Maroš Chudovský, PhD.

P.O. BOX 30
017 01 Považská Bystrica

mail: maros@maroschudovsky.sk

mobil: 0911 706 799

Napíšte mi