PlánX - X riešení pre lepší život v Považskej Bystrici

Mesiace som vás spolu s tímom navštevoval vo vašich mestských častiach a načúval problémom, trápeniam, ale aj nápadom, ako z Považskej Bystrice urobiť čo najlepšie mesto pre život. 

S tímom a odborníkmi sme následne hľadali odpovede, čo, ale aj prečo chceme robiť, aby sme vaše podnety dokázali efektívne riešiť. Toto je výsledok. 

Plán X, ktorý prináša X dobrých riešení pre PX.

Tešíme sa, že ho už môžete čítať!
Stiahnite si ho vo formáte PDF (52 MB)….

…alebo listujte nižšie.